Oferta edukacyjna >> Technik dentystyczny

Technik dentystyczny

Społeczeństwo w Polsce i na świecie przywiązuje coraz większą wagę do estetyki wyglądu zewnętrznego. Jednym z jego elementów jest piękny uśmiech i idealne uzębienie. Także starzenie się społeczeństwa wymusza większe zapotrzebowanie na wykonawstwo uzupełnień protetycznych. Zauważa się również istotny wzrost świadomości obywateli w zakresie profilaktyki i leczenia ortodontycznego, co skutkuje zwiększeniem popytu na aparaty ortodontyczne. Te wszystkie czynniki sprawiają, że świadczenie usług protetyczno-ortodontycznych przeżywa ciągły rozwój.

Zawód technika dentystycznego należy do najbardziej dynamicznie rozwijającej się grupy zawodów branży usług medycznych w sferze nowych technologii. Zauważalny jest permanentny  wzrost  zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę pracowników.

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu to prawie 50 lat tradycji w kształceniu zawodowym techników dentystycznych. Zespół doświadczonych nauczycieli, a przede wszystkim praktyków pozwala na rozwinięcie zdolności manualnych oraz wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także umiejętności i kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w tym zawodzie.

W 2015 roku szkoła, jako jedna z nielicznych w Polsce, przystąpiła do programu Akademia RHEIN ’83 – nowoczesne uzupełnienia protetyczne we współpracy z firmą HOL TRADE.

  1. Zakres kompetencji i umiejętności zawodowych technika dentystycznego obejmuje:

Perspektywa zatrudnienia:

Dlaczego warto uczyć się u nas:

Organizacja kształcenia w szkole:

Wykaz indywidualnego sprzętu i narzędzi dla ucznia

Szkolny plan nauczania dla zawodu technik dentystyczny