Organizacja zajęć >> Plan zajęć

Plan zajęć

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych: 31.10.2016, 27.01.2017, 02.05.2017, 16.06.2017, 20.06.2017
asystentka stomatologiczna od 13.02.2017
higienistka stomatologiczna I rok od 16.02.2017
higienistka stomatologiczna II rok od 13.02.2017
opiekun medyczny od 13.02.2017
technik dentystyczny I rok od 20.02.2017
technik dentystyczny II rok od 20.02.2017
technik masażysta I rok od 6.03.2017
technik masażysta II rok od 16.02.2017