Organizacja zajęć >> Szkolne plany nauczania

Szkolne plany nauczania

Szkolne plany nauczania

szkoła dla młodzieży
 

technik dentystyczny I
technik dentystyczny II
technik dentystyczny III
technik masażysta II
szkoła dla dorosłych
 
opiekun medyczny
asystentka stomatologczna
higienistka stomatologiczna I
higienistka stomatologiczna II
terapeuta zajęciowy I
terapeuta zajęciowy II
technik masażysta I