Organizacja zajęć >> Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyki zawodowej. Prowadzona jest w grupach lub indywidualnie. Ważne jest dla nas to, gdzie i u kogo nasz uczeń/ słuchacz stawiać będzie pierwsze kroki w rzeczywistych warunkach, jaki zakład i jaki ,,mistrz’’ będzie jego pierwszym przewodnikiem. Z tego powodu bardzo wyjątkowo podchodzimy do kształcenia praktycznego, które organizujemy z wielką dbałością, o jak najlepszą ofertę dla każdego kierunku kształcenia. Uczniowie i słuchacze odbywają zajęcia w szpitalach, zakładach opiekuńczo- leczniczych, pielęgnacyjno- opiekuńczych, domach pomocy społecznej, gabinetach dentystycznych, pracowniach protetycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych, przychodniach specjalistycznych. Placówki szkoleniowe są doskonałą bazą dydaktyczną. Zapewniają wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, nowoczesny sprzęt i aparaturę.

Regulamin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej

Harmonogram zajęć praktycznych i praktyki zawodowej

Zgoda na nieodpłatne prowadzenie praktyki dla słuchacza

Zgoda na nieodpłatne prowadzenie praktyki dla ucznia