Organizacja zajęć >> zajęcia dodatkowe

zajęcia dodatkowe

KOŁO HIGIENY JAMY USTNEJ I ASPEKTÓW Z NIĄ ZWIĄZANYCH.
Nowa propozycja dla uczniów i słuchaczy M-SCKZiU zaintersowanych szeroko pojętą higieną jamy ustnej. Tematyka zajęć i terminy spotkań są dostosowane do potrzeb zaintersowanych osób. Poniżej została zamieszczona ankieta dotycząca tematyki spotkań. Zapraszamy do wyboru czterech spośród sześciu zaproponowanych tematów.
Proponowane tematy w roku szkolnym 2016/2017


KOŁO PIERWSZEJ POMOCY.
Zapraszamy osoby chętne na spotkanie 12 grudnia o godz. 15:30 (sala nr 15). W ramach koło proponujemy:

- zapoznanie się z najnowszymi wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji 2015,
resuscytację krążeniowo - oddechową,
ćwiczenia na fantomach,
opatrywanie ran,
tamowanie krwotoków,
postępowanie w oparzeniach.