Dla ucznia >> Samorząd

Samorząd

Samorząd uczniów i słuchaczy tworzą wszyscy uczniowie i słuchacze centrum. Członkiem samorządu stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.
 
Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną imprezę integracyjną, akcję charytatywną, uczestnicząc w spotkaniach kół zainteresowań lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!
 
Samorząd jest organizacją działająca na rzecz uczniów i słuchaczy i przez nich zarządzaną. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.
 
Samorząd reprezentuje interesy uczniów i słuchaczy wobec nauczycieli i administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
 
Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie i słuchacze w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

 

Masz pytania, problemy, pomysły- znajdź nas lub napisz do nas (samorzadmedyk@gmail.com) - pomożemy!

Zarząd Samorządu Uczniów i Słuchaczy.
Od lewej: Rafał Butkiewicz TD I (zastępca przewodniczącego Zarządu), Aleksandra Darocha z TM II (zastępca przewodniczącego Zarządu) i Mateusz Zarychta z TD II (przewodniczący Zarządu).

Uchwała Rady Samorządów Klasowych nr 1/2016

Regulamin Samorządu Uczniów i Słuchaczy Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

Plan pracy Samorządu Uczniów i Słuchaczy na rok szkolny 2018/2019