Kontakt

Kontakt

Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel./fax. 56 62 216 53 (sekretariat)
tel. 56 62 288 20 (portiernia)
tel. 56 62 275 10 (księgowość)
tel. 56 654 02 04 (biblioteka)
e-mail: sekretariat@spm.edu.pl

REGON: 341464310
NIP: 956 230 42 01

Formularz kontaktowy

Wszystkie pola oznaczone * należy wypełnić. 

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną są udzielane jedynie, gdy zawiera ona 1) imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie, 2) adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) oraz 3) określenie przedmiotu sprawy