Kontakt

Kontakt

Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel./fax. 56 62 216 53 (sekretariat)
tel. 56 62 288 20 (portiernia)
tel. 56 62 275 10 (księgowość)
e-mail: sekretariat@spm.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych: inspektor@cbi24.pl

REGON: 341464310
NIP: 956 230 42 01