Oferta edukacyjna >> Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy

Jeśli posiadasz uzdolnienia artystyczne i manualne, cechuje Cię odpowiedzialność, komunikatywność, wrażliwość i cierpliwość- ten zawód jest dla Ciebie.

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio – psycho – społecznego pacjenta. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego. Posiada on wiedzę na temat metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności. Terapeuta zajęciowy może podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Terapeuta zajęciowy obecnie należy do grupy poszukiwanych pracowników na rynku pracy.

Zadania zawodowe absolwenta:

Perspektywy zatrudnienia:                                                                                    

Dlaczego warto uczyć się u nas:

Organizacja kształcenia w szkole:

Szkolny plan nauczania dla zawodu terapeuta zajęciowy