Organizacja zajęć >> Plan zajęć nauczycieli

Plan zajęć nauczycieli

Nauczyciele pełnozatrudnieni Wanda Gawor
Radosław Hahn
Andrzej Gliwiński
Monika Jasińska-Hahn
Lucyna Jóźwiak
Robert Nowak od 6.03
Wiesława Ossowska
Jacek Popa
Józef Rojko
Ilona Rowińska
Anna Rutkowska od 6.03
Agata Rybicka
Danuta Sarwińska
Aleksandra Szutarska
Wiesława Wnuczyńska
Andrzej Żuberek
Nauczyciele niepełnozatrudnieni Barbara Bartosińska
Magdalena Fajkowska
Andrzej Gruźlewski
Krystyna Kurkowska
Maria Pasella-Pietryga
Tadeusz Poksiński od 6.03
Paweł Trawiński
Marta Jasińska-Welc