Centrum >> Pracownicy

Pracownicy

Kadra kierownicza:
Marianna Czarnecka dyrektor
Wiesława Wnuczyńska kierownik szkolenia praktycznego; nadzór pedagogiczny; zagadnienia kliniczne w masażu
Aleksandra Szutarska kierownik szkolenia praktycznego; pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia; 
Nauczyciele zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu:
Andrzej Gliwiński wykonawstwo prac protetycznych; technika dentystyczna
Radosław Hahn wychowanie fizyczne
Monika Jasińska- Hahn masaż; anatomia topograficzna; teoretyczne podstawy w masażu
Lucyna Jóźwiak wykonawstwo prac protetycznych; ortodoncja
Robert Nowak zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc; stany zagrożenia zdrowia i życia
Katarzyna Olkusz masaż; anatomia topograficzna; teoretyczne podstawy w masażu; fizjoterapia
Wiesława Ossowska materiały i technologie w technice dentystycznej; modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej; wykonawstwo prac protetycznych
Jacek Popa wykonawstwo prac ortodontycznych; ortodoncja
Józef Rojko wykonawstwo prac protetycznych; technika dentystyczna
Ilona Rowińska asystowanie lekarzowi dentyście; zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym; propedeutyka stomatologiczna
Anna Rutkowska masaż; anatomia topograficzna; zarys fizjoterapii
Agata Rybicka nauczyciel bibliotekarz; komputerowe wspomganie działalności w ochronie zdrowia
Danuta Sarwińska działalność profilaktyczno- lecznicza higienistki stomatologicznej; edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej; zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym; propedeutyka stomatologiczna
Anna Szakiewicz-Jurkschat masaż; teoria masażu
Andrzej Żuberek wykonawstwo prac protetycznych; technika dentystyczna
Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin:
Ewa Bomastek zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
Magdalena Fajkowska komunikacja w gabinecie stomatologicznym; komunikacja personalna i społeczna; podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
Joanna Jedynak planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
Ewelina Kędziorska podstawy terapii zajęciowej
Małgorzata Mińkowska język obcy zawodowy
Marta Jasińska-Welc język obcy zawodowy
Maria Pasella - Pietryga modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej; wykonawstwo prac ortodontycznych
Tadeusz Poksiński podstawy działalności gospodarczej, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia; organizacja i działalność w ochronie zdrowia
Paweł Trawiński język migowy
Pracownicy administracji:
Maria Renusz główny księgowy
Roman Włodarski kierownik gospodarczy
Hanna Demska starszy specjalista ds. płac
Edyta Grykałowska - Kępa specjalista ds. ekonomicznych i kadrowych
Magdalena Romanowska sekretarz