Centrum >> Pracownicy

Pracownicy

Kadra kierownicza:
Adrianna Szyperska-Ślaska dyrektor
Wiesława Wnuczyńska kierownik szkolenia praktycznego
Aleksandra Szutarska kierownik szkolenia praktycznego
Nauczyciele zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu:
Radosław Hahn wychowanie fizyczne
Monika Jasińska-Hahn nauczyciel na kierunku technik masażysta
Lucyna Jóźwiak nauczyciel na kierunku technik dentystyczny
Robert Nowak zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc; stany zagrożenia zdrowia i życia
Wiesława Ossowska nauczyciel na kierunku technik dentystyczny
Jacek Popa nauczyciel na kierunku technik dentystyczny
Józef Rojko nauczyciel na kierunku technik dentystyczny
Ilona Rowińska nauczyciel na kierunku asystentka i higienistka stomatologiczna
Anna Rutkowska nauczyciel na kierunku technik masażysta
Agata Rybicka nauczyciel bibliotekarz
Andrzej Żuberek nauczyciel na kierunku technik dentystyczny
Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin:
Ewa Bomastek nauczyciel na kierunku opiekun medyczny
Magdalena Fajkowska psycholog, psychoterapeuta
Joanna Jedynak nauczyciel na kierunku terapeuta zajęciowy
Ewelina Kędziorska nauczyciel na kierunku terapeuta zajęciowy
Małgorzata Mińkowska język obcy zawodowy
Tadeusz Poksiński przedsiębiorczość i działalność gospodarcza
Paweł Trawiński język migowy
Pracownicy administracji:
Joanna Krobska główny księgowy
Roman Włodarski kierownik gospodarczy
Maria Renusz starszy specjalista ds. płac
Judyta Bomastek specjalista ds. ekonomicznych i kadrowych
Grażyna Stasiak sekretarz